Insikter

Insikter jag fått om mig själv, om hur jag fungerar, men insikter som kanske kan säga något om fler än mig?