En bild från vardagen

Ett foto med en tanke förankrad i en konkret vardagssituation