Bemötande

Tankar över hur vi möter varandra. Önskningar hur jag vill bli bemött. Funderingar över hur jag vill bemöta min omvärld.